Home ประวัติเมืองหนองบัวลำภู

ทวงคืนป่าต้นน้ำ

นางน้อย สาริยา คนไทยน้ำใจงามหนองบัวลำภู

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ลงชื่อเข้าใช้

ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ
ประวัติเมืองหนองบัวลำภู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คนหลังเขา   
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2012 เวลา 20:38 น.

 ประวัติจังหวัดหนองบัวลำภู

          พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เดิมทีเรียกว่า“หนองบัวลุ่มภู”รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ของราชวงศ์ล้านช้าง ขยายเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญให้ชื่อว่า“จำปานครกาบแก้วบัวบาน”ต่อมาในช่วงปลายรัชกาลพระเจ้าเอกทัศของอยุธยา  พระวอพระตาเสนาบดีใหญ่ของนครเวียงจันขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสารจึงถ่ายครัวลงมาฟื้นฟูบ้านมืองถวนั้นตั้งชื่อใหม่เรียกว่า“นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”ทุกวันนี้คือพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีมนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับบ้านเชียงและต่อเนื่องมาจนถึงยุคทวาราวดีและยุควัฒนธรรมล้านช้างแหล่งโบราณคดีที่พบ คือ แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่  อำเภอโนนสัง  , แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง  บ้านกุดกวงสร้อย ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง   พบหลักฐานโบราณคดีต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวาราวดี และล้านช้างพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำเสือตก บ้านวังมน ต.โคกม่วง อ.โนนสัง  , ถ้ำจันใด  ถ้ำพลานไฮ   ถ้ำอาจารย์ลิมและถ้ำมิ้มที่วัดพระพุทธบาทภูเก้า อ.โนนสัง วัฒนธรรมทวาราวดีเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ภาพตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อประมาณ พ.ศ 1100- 1500ในจังหวัดหนองบัวลำภูพบโบราณวัตถุยุคทวาราวดี เช่น เสมาหินทราย ที่วัดพระธาตุเมืองพิณ องนากลาง  , วัดป่าโนนคำวิเวก อ.สุวรรณคูหา

         ต่อจากยุคทวาราวดี   วัฒนธรรมขอมเริ่มเข้ามามีอิทธิพลสืบแทนในช่วงประมาณ พ.ศ 1500 – 1700   พบโบราณสถานและโบราณวัตถุ  เช่น  ฐานวิหารศิลาแลง  ศิลาจารึกวัดพระธาตุเมืองพิณ อ.นากลาง  ,  จารึกอักษรขอม  วัดป่าโนนคำวิเวก  อ.สุวรรณคูหา  สันนิษฐานว่าในสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมขอม  ชุมชนโบราณในพื้นที่หนองบัวลำภูเป็นชุมชนเล็ก ๆ  ที่กระจายกันอยู่ต่อมาในยุควัฒนธรรมล้านช้าง   รัชสมัยเจ้าฟ้างุ้ม ( ประมาณ พ.ศ 1896 – 1961)  รัชสมัยพระเจ้าสามแสนไท (พ.ศ 1916 – 1959) ล้านช้างขยายอาณาเขตครอบคลุมภาคอีสานจนถึงที่ราบสูงโคราช   ในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช   ทรงบูรณะสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่บริเวณริมหนองบัว(หนองซำช้าง)  ยกฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเวียงจัน  ให้ชื่อว่า “จำปานครกาบแก้วบัวบาน”  คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู” เมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของเวียงจันมาจนถึงช่วงปลายยุคกรุงศรีอยุธยาเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงระหว่างพระเจ้าแผ่นดินล้านช้างกับเสนาบดีผู้ใหญ่ได้แก่ พระตาและพระวรราชภักดีพระตาและพระวรราชภักดี เดิมอยู่ที่บ้านหินโงม  เห็นเสนาบดีคนสำคัญของพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราช    เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ฝ่ายนอกของกรุงเวียงจัน    ต่อมาพระเจ้าสิริบุญสารโอรสพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราชได้ครองราชย์แทน   เกิดขัดแย้งกับพระตาและพระวรราชภักดี  บางตำนานว่าพระตาพระวรราชภักดีต้องการจะเป็นอุปราช  แต่พระเจ้าสิริบุญสารไม่ทรงแต่งตั้ง ใน พ.ศ 2302 รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาพระตาและพระวรราชภักดีเกิดแตกหักกับพระเจ้าสิริบุญสาร จึงพาไพร่พลในปกครองของตนอพยพมาสร้างบ้านแปงเมืองที่พื้นที่เมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน  แล้วให้ชื่อว่านครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานไม่ยอมขึ้นต่อกรุงเวียงจันทร์มีการสร้างกำแพงเมือง ค่ายคูประตูหอรบสร้างกำแพงหินหอรบที่เชิงเขาภูพานคำอันเป็นหน้าด่านใกล้กับบริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ ห่างกำแพงเมืองทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร  ไว้ป้องกันกองทัพเวียงจัน พระตาดวงสา พระวรราชภักดีส่งหลวงราชโภชนัยและท้าวคำผงไปสร้างเมืองภูเวียง  ทางทิศใต้ของนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (ปัจจุบันคืออำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น) ต่อมาในปี พ.ศ 2310  พระเจ้าสิริบุญสารยกทัพมาตีนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน รบพุ่งกันอยู่ถึงสามปียังตีนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานไม่แตก   มีตำนานว่าพระตาดวงสา พระวรราชภักดีติดต่อทัพพม่าให้ช่วยเหลือแต่ทัพของพระเจ้าสิริบุญสารกลับเกลี้ยกล่อมฝ่ายพม่าให้ช่วยฝ่ายตนสำเร็จทัพพระเจ้าสิริบุญสารและทัพพม่าตีได้นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน พระวรราชภักดีหลบหนีไปพึ่งพาพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารแห่งจำปาสัก  มีตำนานว่าพระตาดวงสาตายในที่รบ พระวรราชภักดี พึ่งพาพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารอยู่ไม่นาน  ก็แยกตัวไปสร้างบ้านแปงเมืองใหม่ที่ดอนมดแดง (ปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานี) แล้วขอขึ้นกับกรุงธนบุรี พ.ศ 2321  พระเจ้าสิริบุญสารยกทัพมาปราบพระวรราชภักดีและพระวรราชภักดีถูกฆ่าตาย ที่ตำบลเวียงดอนกอง เป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์แตก เมื่อ  พ.ศ. 2321 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระปทุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคาย ได้แต่งตั้งพระวิชโยดมกมุทธเขตมาสร้างเมืองเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อว่าเมืองกมุทธาไสย์บุรีรัมย์  มีฐานะเป็นเมืองเอก มีศาล เรือนจำ ฯลฯ พระวิชโยดมกมุทธเขตได้ปกครองเมืองกมุทธาไสย์บุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2433 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองบ้านเมือง ให้ข้าหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองใหญ่ 16 เมือง เมืองขึ้น 36 เมือง เรียกว่า เมืองลาวฝ่ายเหนือ และเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ก็ได้ขึ้นอยู่กับเมืองหนองคายนั้น เจ้าเมืองหนองคายได้แต่งตั้งให้พระวิชโยคมกมุทเขต มาครองเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองเอก และเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองกมุทธาสัย จนในปี พ.ศ. 2443 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมณฑลฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอุดร   และให้รวมเมืองต่าง ๆ ในมณฑลอุดรเป็น 5 บริเวณ เมืองกมุทธาสัยถูกรวมอยู่ในบริเวณบ้านหมากแข้ง และในปี พ.ศ. 2449 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยเป็น เมืองหนองบัวลำภูต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้ถูกลดฐานะลงเป็น อำเภอหนองบัวลำภู ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุธกิจเป็นนายอำเภอคนแรก อำเภอหนองบัวลำภูมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งยกระดับเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู ในปี พ.ศ. 2536

หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 59 ตำบล 636 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

อำเภอนากลาง

อำเภอโนนสัง

อำเภอศรีบุญเรือง

อำเภอสุวรรณคูหา

อำเภอนาวัง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด: ภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนหน้าศาลของพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าหนองบัวลำภู

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus)

ต้นไม้ประจำจังหวัด: พะยูง (Dalbergia cochinchinensis)

คำขวัญประจำจังหวัด: ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2012 เวลา 01:09 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2014 nongbualumphunews.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

ใครออนไลน์

เรามี 272 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้187
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1041
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1228
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา6987
mod_vvisit_counterเดือนนี้25156
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา36362
mod_vvisit_counterทั้งหมด1831018
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา